Welcome To

Unique Quantum Healing

Beyond Awakening Consciousness


I alone cannot change society. But I can radically transform my own consciousness.


Onze samenleving lijkt op talloze vlakken vast te lopen: ongelijkheid, polarisering, ineenstorting van ecosystemen en massale stress en burn-outs. Het zijn de symptomen van een systeem dat ons niet langer dient. Meer dan een klimaatcrisis of een economische crisis zie ik een verbindingscrisis: we voelen dat we de verbinding met moeder aarde, met elkaar en met onszelf zijn kwijtgeraakt. Als healer help ik om de verbinding weer te herstellen.

Tropical Bougainvillea.

Hoe ik dat doe? Mijn kracht is om het spirituele en het aardse met elkaar verbinden. Ik noem mijn methode Unique Quantum Healing. Ik help mensen om zich weer met hun unieke kracht te verbinden door heling via het kwantumveld

Tropical Bougainvillea.

Mijn visie en missie: herstel van de verbinding


Het herstellen van de verbinding is waar deze tijd wat mij betreft om draait. Hier ligt een unieke kans voor de mens als geheel en voor eenieder van ons persoonlijk. Ik zie het als mijn rol om jou te mogen helpen om de verbinding met je oorspronkelijke zijn weer te herstellen en in je ware kracht te komen. Om je vrij te voelen om jouw talent en levenspad te volgen – om je scheppende kracht weer wakker te schudden en datgene te gaan doen waarvoor je geboren bent.


Iets voor jou?


Misschien merk je dat het reguliere medische circuit niet meer alle antwoorden voor je heeft. Misschien ben je jezelf in deze gejaagde maatschappij een beetje kwijtgeraakt, leef je meer vanuit je hoofd dan vanuit je hart, en sta je open voor alternatieve routes om je klachten te transformeren. Of misschien heb je al heel veel gedaan en weet je hoe lastig het kan zijn om de taaie ‘oude’ stukken in jezelf te helen. Wat je beweegreden ook is: ik ontvang je graag.


Healing van het trauma achter de klachten


De nadruk in mijn behandelingen ligt op het werken met trauma op verschillende energetische lagen en dimensies. Vanuit mijn achtergrond als GZ psycholoog weet ik hoe klachten zoals depressie, angsten en andere stoornissen bijna altijd direct of indirect voortkomen uit eerder trauma. Dit trauma heeft vervolgens invloed op alle lagen van je systeem. Gaandeweg heb ik geleerd dat conventionele behandelmethoden zoals gesprektherapie vaak blijven steken op het bewuste, rationele niveau terwijl de oorzaak dieper ligt. Bovendien kunnen klachten ook voortkomen uit de familielijn, uit vorige levens of uit ‘bagage’ uit de omgeving die vaak onbewust door hooggevoelige mensen wordt opgepikt.

Mijn aanpak is dan ook holistisch – en Quantum Healing is daar voor mij de vertaling van. Sinds ik in Australië en India in de leer ben geweest en hier zelf in mijn praktijk mee ben gaan werken, weet ik dat herstel van klachten geen eindeloos lang en taai pad hoeft te zijn.


Het kwantumveld: hoe zit dat?


Momenteel zet de kwantumfysica de wetenschap op zijn kop: natuurkundigen hebben vastgesteld dat de fysieke werkelijkheid slechts een afspiegeling is van ons bewustzijn -en dat ogenschijnlijk vaste materie in wezen bestaan uit miniscule deeltjes energie die allemaal met elkaar in verbinding staan. Dit heeft grote gevolgen voor onze aannames over leven, dood en bewustzijn.

Quantum Healing is een methode van genezing die gebruikmaakt van deze principes in relatie tot ons bewustzijn. Als quantum healer tap je in op de diepere lagen van iemands energetisch systeem – tot aan de bron van de verstoring – waardoor geblokkeerde energie direct kan transformeren naar heelheid. Het kwantumveld is voor mij het universele nulpunt voorbij tijd en ruimte; het kosmisch bewustzijn waarin alle informatie samenkomt. Heling vanuit dit veld is direct en diepgaand en het herstelt de verbinding met jezelf en met je omgeving.Contact us

Wij willen u ondersteunen bij al uw vragen

Mail Envelope Illustration
Facebook F
Instagram
TikTok

Copyright © 2023 Unique Quantum healing